ImprintFORDONSTEKNIKGARDENTECH

AL-KO KOBER AB
Box 8058
SE-402 78 GÖTEBORG


Kontakt:
Tel.: +46 (0) 31-57 82 80
Mail: question@al-ko.se
www.alko-tech.com/se

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20

DK-9700 Brønderslev


Kontakt:
Tel.: +46 (0) 31 573 580
Mail: shop.se@al-ko.com
www.alko-garden.se


Rättsliga hänvisningar
Dataskyddsrättslig hänvisning: Alla på AL-KO KOBER SE:s webbsida angivna personliga data sparas, bearbetas och lämnas vid behov vidare inom AL-KO-företagsgrupp uteslutande för individuell service till dig, utskick av produktinformation eller utskick av serviceofferter. Företaget AL-KO KOBER SE (i Sverige AL-KO KOBER AB) försäkrar, att samtliga uppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddslagen. 


Copyright
AL-KO förbehåller sig alla rättigheter till texter, bilder, grafik, ljudfiler och illustrationer, som har använts för visning av internetsidorna. Dessa element skyddas i vidaste omfattning av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Delvis skyddas de för visning använda elementen också av tredje parts upphovsrätt. Innehållet på AL-KO:s webbsidor får inte utan AL-KO:s godkännande användas för kommersiella ändamål, kopieras, spridas, förändras eller göras åtkomligt för tredje part. Undantagna från denna bestämmelse är de filer, som AL-KO på sina webbsidor uttryckligen erbjuder för nedladdning och publicering. 

Varumärken
Ord- och bildsymboler på AL-KO:s internetsidor har till största delen varumärkesskydd. Detta gäller i synnerhet för logotyper, produktnamn och typbeteckningar.

Ingen garanti, undantag från ansvar 
Samtliga AL-KO internetsidor har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Ändå kan AL-KO inte garantera för felfrihet och noggrannhet i alla förekommande uppgifter. AL-KO avvisar allt ansvar för skador, som uppstår direkt eller indirekt genom användning av denna webbsida, såvida skadorna inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakats av AL-KO eller företagets personal. Nedladdning av filer och inmatning av personliga data sker på användarens egen risk. 

Hänvisning
Med domen av den 12 maj 1998 avgjorde hovrätten i Hamburg, att man genom att lägga ut en länk är medansvarig för innehållet i anslutna sidor. Detta kan enligt hovrätten endast förhindras, om man uttryckligen tar avstånd från ansvar för webbsidorna. Vi har på våra webbsidor lagt in en rad länkar till andra internetsidor. 

Vi vill uttryckligen betona, att vi på intet sätt har inflytande på innehållet i dessa anslutna sidor. Därför tar vi inget ansvar för allt innehåll i dessa sidor och tillägnar oss inte detta innehåll. 

Denna förklaring gäller för alla länkar och för innehållet i de sidor, som är kopplade till våra länkar.