Sicherheitsdatenblätter | AL-KO Gartengeräte

Produkt säkerhetsdatablad

För att se alla filer korrekt, vänligen öppna den här sidan med Internet Explorer.

EG-Konformitätserklärung_WiFi_Funkmodul_2014-53-EU_vollst_20191216

I enlighet med REACH-förordningen ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen"), som trädde i kraft den 1 juni 2007, krävs alla leverantörer enligt artikel 31 stycke 1 1 för att ge varje "köpare av ämnet eller preparatet" (kunder) information i form av ett säkerhetsdatablad. För färdiga produkter som AL-KO säljer är denna skyldighet inte existerande! Vi vill dock ge säkerhetsdatablad till dig som information. Nedan hittar du alla tillgängliga säkerhetsdatablad för våra produkter. Om du behöver ett datablad kontaktar du vår ansvariga försäljare.