Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från AL-KO. Vi är säkra på att du kommer att få stor glädje av din AL-KO produkt.

Du kan utföra produktregistreringen enkelt och säkert på den här sidan. Logga in eller skapa ett nytt användarkonto.

Med den elektroniska registreringen, bekräftar du också ditt ägande och förenklar arbetsflödet i samband med service- eller reklamationer. Vi respekterar och behandlar naturligtvis din information konfidentiellt. Informationen kommer inte att ges vidare, säljas, distribueras eller göras tillgänglig för tredje part. Om du önskar kommer informationen att raderas från vår databas.

.

alist