Råd om miljövänlig avfallshantering av uttjänta batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning med inbyggt batteri

Kassering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och batterier

Elektriska och elektroniska produkter och batterier ska inte kasseras som hushållsavfall utan måste lämnas in till återvinning. Detta anges av symbolen nedan med en överkryssad soptunna på elektriska eller elektroniska produkter och batterier. Några AL-KO batterier är märkta med den kemiska beteckningen Pb (bly). Om tecknet Pb visas under papperskorgen betyder det att batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Detta är ett särskilt skadligt ämne och det är därför extra viktigt att dessa batterier samlas in.

 

Genom att säkerställa att elektriska och elektroniska produkter och batterier kasseras på rätt sätt kan du bidra till att minska potentiellt negativa effekter på miljö och på människors hälsa som kan orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av dessa material bidrar också till att spara på naturens resurser.

Om du vill ha mer information om retur och återvinning av elektriska och elektroniska produkter och batterier kan du kontakta den tekniska förvaltningen i din kommun, avfallshanteringsföretag eller butiken där du köpte produkten eller batteriet. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl måste ha permanent anslutning till ett inbyggt batteri bör batteriet endast bytas av kvalificerad servicepersonal.

För att säkerställa att batteriet och elektrisk och elektronisk utrustning tas om hand på rätt sätt ska du lämna in dessa produkter på lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och batterier.

 

Råd om miljövänlig avfallshantering av använd olja

Oljeavfallet får inte hällas i avloppet eller kasseras tillsammans med hushållsavfallet. Kemikalierna är giftiga och kan bland annat skada reningsverken. De miljöfarliga ämnena måste istället lämnas in på återvinningsstationen där det farliga avfallet återvinns eller destrueras. För mer information kan du kontakta den tekniska förvaltningen i din kommun.


Gillar du cookies?

AL-KO Geräte GmbH och våra partners behöver ditt samtycke (klicka på "Jag godkänner") för att lagra "cookies" på din enhet (individuell information såsom IP-adress, användar-ID, webbläsarinformation) i syfte att anpassa annonser och innehåll , mäta effektivitet och få kunskap om målgrupper och produktutveckling. Mer information om samtycke och inställningsmöjligheter finns här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på "Avvisa cookies" på vår webbplats.

Dataskydd

AL-KO Geräte GmbH samarbetar med partners som behandlar data som hämtats från din enhet (spårningsdata) för sina egna ändamål (t.ex. att skapa profiler) / för tredjepartsändamål. Av denna anledning behöver vi ditt samtycke till insamling och vidare bearbetning av denna spårningsinformation. Spårningsdata samlas bara in när du klickar på knappen "Jag håller med" som anges på bannern. Partnerna är följande företag: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc., Criteo SA, The Rocket Science Group LLC.

Mer information om dessa partners databehandling finns i dataskyddsdeklarationen. Informationen finns också tillgänglig via en länk i bannern.