AL-KO reparationsservice: Enkelt och okomplicerat

Trots våra höga krav på produktkvalitet och livslängd samt pågående inspektioner är det inte alltid möjligt att undvika funktionsfel på tekniska produkter. I dessa fall garanterar AL-KO snabb behandling.

Vilka förberedelser behövs??

  1. | Ta bort rester av gräsklipp etc. från maskinen och utför en grov rengöring.
  2. | Packa enheten om möjligt. Originalförpackningen är bäst.


    Beställ service på en av våra AL-KO serviceverkstäder:

    Till serviceverkstäder >

alist