Informationen zur REACH-Verordung | AL-KO Gartengeräte

Skyldighet att tillhandahålla information enligt art. 33 i REACH-förordningen

Här hittar du vårt AL-KO REACH informationsblad Sheet >

Har du frågor angående implementering utav REACH-förordningen på AL-KO så är du välkommen att kontakta vår kvalitetsavdelning på: QM.Gardentech@al-ko.com